Imiona trzcianeckich boćków – rozwiązanie konkursu!

W kwietniu Nadnoteckie Koło PTOP „Salamandra” ogłosiło konkurs na imiona dla pary bocianów białych z Trzcianki, którą dzięki zainstalowanej kamerze można śledzić przez Internet. W konkursie wzięło udział ponad 20 uczestników z całej Polski.

Wybór był niezwykle trudny, bo wiele propozycji wzbudziło nasze zainteresowanie. Sporo uczestników zabawy nie tylko podało imiona dla boćków, ale także w ciekawy sposób uzasadniło swój wybór. Po długiej naradzie bociany otrzymały imiona KOMINKA i KOMBUDEK. Była to nie tylko najbardziej oryginalna propozycja, ale również najlepiej nawiązująca do tego gniazda (znajduje się ono na kominie na terenie przedsiębiorstwa „KOMBUD”). Zwycięzcami naszego konkursu zostali Julia i Franciszek Frycz z Trzcianki, którzy już wkrótce otrzymają nagrody.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie. Osoby, które zgodnie z naszym zaleceniem podały w zgłoszeniu swój pełny adres korespondencyjny prześlemy drobne upominki. Dodatkowo spośród nadesłanych propozycji wybierzemy imiona dla piskląt, które powinny przyjść na świat jeszcze w końcu maja. Podgląd z kamery zainstalowanej przy bocianim gnieździe w Trzciance oraz dodatkowe informacje o przedsięwzięciu można znaleźć pod adresem: www.salamandra.org.pl/bocianonline.

Marek Maluśkiewicz