Przekaż 1,5% podatku na ratowanie nadnoteckiej przyrody!

JAK PRZEKAZAĆ NAM 1,5% PODATKU?

Przy wypełnianiu formularza PIT wpisz kwotę równą 1,5% wartości obliczonego podatku, zaokrąglając ją w dół do pełnych dziesiątek groszy. Podaj numer KRS PTOP „Salamandra”: 0000117212. W rubryce „informacje uzupełniające”, w pozycji „cel szczegółowy 1,5%” wpisz: KOŁO NADNOTECKIE.

Zebrane w ten sposób fundusze przeznaczymy na działania na rzecz ochrony przyrody doliny Noteci!

DLACZEGO NAM?

Jesteśmy jedną z największych i najbardziej aktywnych polskich organizacji przyrodniczych. Mamy w całym kraju kilka kół lokalnych. Jednym z nich jest działające w północnej Wielkopolsce Nadnoteckie Koło PTOP ,,Salmandra”, które chroni zagrożone gatunki, siedliska i obiekty przyrodnicze, prowadzi edukację (np. terenowe zajęcia i prelekcje dla dzieci i młodzieży) i badania naukowe. Przyroda jest dla Ciebie ważna? Chcesz by była skutecznie chroniona? Wesprzyj nasze działania!

ZAPAMIĘTAJ!

Nr KRS PTOP „Salamandra”: 0000117212 

Pozycja „cel szczegółowy 1,5%”: KOŁO NADNOTECKIE