Sowy poszukiwane!

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” prowadzi badania nad rozmieszczeniem i liczebnością sowy płomykówki w dolinie Noteci. Ornitolodzy zwracają się z prośbą do mieszkańców nadnoteckich miejscowości o pomoc. Każda informacja o występowaniu tej sowy jest niezwykle istotna!

Płomykówka to sowa wielkości gołębia, o jasnym upierzeniu. Najczęściej zasiedla kościelne wieże, transformatory, drewniane stodoły, obory i inne budynki gospodarcze w krajobrazie rolniczym. Jest aktywna nocą, a jej głos to przeraźliwe, chrapliwe skrzeczenie. Jest gatunkiem pożytecznym – żywi się gryzoniami. Jedna sowa może rocznie zjeść ponad 1000 norników! Ornitolodzy chcą dokładnie poznać liczebność i rozmieszczenie tego gatunku nad Notecią. Prowadzone są nocne liczenia tych ptaków oraz dzienne kontrole budynków, w których sowy mogą gniazdować.

Płomykówka, fot. Marek Paluch (www.marekpaluch.pl)

Przyrodnicy chcą stworzyć mapę rozmieszczenia tego gatunku na terenie miejscowości położonych nad Notecią na odcinku między Ujściem a Wieleniem. Apelują do mieszkańców tych terenów o pomoc! Zebrane informacje pomogą jeszcze lepiej chronić gatunek i w porę zabezpieczać ich lęgowiska przed zniszczeniem. Spadek liczebności tej sowy notuje się w całym kraju. Podobnie jest niestety nad Notecią, gdzie ze znanych 10 lat temu kilkunastu stanowisk tej sowy, zachowały się pojedyncze. Powodem tego jest głównie zmniejszająca się ilość miejsc odpowiednich do gniazdowania (otwory wlotowe do budynków są zatykane, więc płomykówki nie mają jak przystąpić do lęgów) oraz mroźne i śnieżne zimy, podczas których sowy mają problemy z upolowaniem wystarczającej ilości pokarmu.

Osoby posiadające informacje o sowach płomykówkach występujących nad Notecią (głównie interesują nas obserwacje z obszaru miejscowości nadnoteckich między Ujściem a Wieleniem) proszone są o kontakt z Nadnoteckim Kołem PTOP „Salamandra” – e-mail: notec@salamandra.org.pl.