Prelekcje przyrodnicze w nadnoteckich szkołach

Niezwykle ważnym elementem działań Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”  jest edukacja przyrodnicza. W październiku i listopadzie w szkołach powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego odbywały się prelekcje promujące walory przyrodnicze Doliny Noteci, prowadzone przez nasze Towarzystwo.

prelekcje_notec.JPG

Prelekcje były dodatkową nagrodą dla szkół, których uczniowie licznie brali udział w konkursie na plakat promujący ochronę bociana białego nad Notecią (konkurs odbył się wiosną tego roku). Wytypowano 10 szkół, w których przeprowadzono w sumie 34 prelekcje. Trwająca godzinę prelekcja została przygotowana w formie prezentacji multimedialnej. W Dolinie Noteci stwierdzono gniazdowanie około 150 gatunków ptaków, a kolejnych 100 gatunków wykorzystuje ten teren w okresie jesiennej i wiosennej migracji. Nie bez powodu obszar ten znalazł się w sieci NATURA 2000.

Zajęcia miały charakter warsztatowy – uczniowie mieli okazję nauczyć się rozpoznawania kilkunastu najbardziej charakterystycznych gatunków ptaków doliny. Młodzież uczyła się nie tylko oznaczać ptaki po wyglądzie, ale także po np. głosach. Dowiedzieli się również czym charakteryzuje się ochrona przyrody w Polsce oraz w jaki sposób, dzięki prostym działaniom, przyczynić się do zachowania walorów przyrodniczych okolic. Najbardziej aktywni uczniowie otrzymywali nagrody – pocztówki i plakaty z bocianami. Prelekcje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem – wzięło w nich udział ok. 1100 uczniów.

Prelekcje odbyły się dzięki wsparciu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

w ramach projektu „Ochrona bociana białego nad Notecią”