Plany Koła na 2009 rok

W sobotę, 14 marca w hotelu „Nowy Ajaks” w Trzciance odbyło się spotkanie członków i sympatyków Nadnoteckiego Koła PTOP „Salamandra”. Wzięło w nim udział 14 osób. Głównym punktem zebrania była prezentacja działań Koła na 2009 rok. Najważniejsze zadania na ten sezon prezentujemy poniżej.

1. Ochrona pustułki nad Notecią
Wiosną zainstalowanych zostanie około 70 skrzynek lęgowych dla tego gatunku. Ustawimy też tyczki łowieckie, które ułatwią ptakom wypatrywanie pokarmu. W okresie lęgowym wszystkie dotychczas zainstalowane skrzynki będą skontrolowane. Pisklęta i dorosłe ptaki zostaną zaobrączkowane.

2. Ochrona sowy płomykówki nad Notecią
Planowana jest kontrola 30 powieszonych w ubiegłym roku skrzynek lęgowych dla płomykówki. W przypadku stwierdzenia piskląt, będą one obrączkowane.

3. Ochrona sowy uszatej w północnej Wielkopolsce
Projekt ten realizowany będzie ostatni rok – obecnie większość wiklinowych koszy gniazdowych wymaga wymiany, a ich okres przydatności dla ptaków dobiega końca. W maju wszystkie powieszone w poprzednich latach koszyki zostaną po raz ostatni skontrolowane. Zostanie również opublikowany raport dotyczący projektu.

4. Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce
W okresie maj-lipiec prowadzone będzie wyszukiwanie par błotniaka łąkowego. Dokładna inwentaryzacja obejmie dolinę Noteci. Znalezione gniazda będą zabezpieczane przed zniszczeniem, prowadzona będzie też edukacja przyrodnicza. Działania prowadzone są w ramach projektu realizowanego przez TP „Bocian”.

5. Liczenie derkaczy
Na przełomie czerwca i lipca odbędzie się piąta akcja liczenia derkaczy na powierzchni próbnej nad Notecią „Radolin-Stobno”. Po akcji zebrane dane ze wszystkich liczeń zostaną podsumowane i opublikowane.

6. Kampania „Płazy doliny Noteci”
Pierwszym etapem przedsięwzięcia będzie wydanie płyty CD z prezentacją dotyczącą płazów spotykanych w dolinie Noteci. Prezentacja trafi m.in. do szkół powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. W planach jest też przygotowanie wystawy, która będzie prezentowana w szkołach, bibliotekach, placówkach kulturalnych itp.

7. Badania liczebności i rozmieszczenia ptaków
Na wytypowanych powierzchniach prowadzone będą badania rozmieszczenia i liczebności ptaków doliny Noteci. Planowane są również 2 obozy ornitologiczne na Lipicy k. Czarnkowa (pod namiotami), połączone z intensywnymi obserwacjami na okolicznych łąkach.

8. Działalność edukacyjna i wydawnicza
Wydana zostanie broszura poświęcona sowom krajobrazu rolniczego doliny Noteci. Jesienią odbędzie się Seminarium Przyrodnicze i kolejna edycja Nadnoteckiego Konkursu Wiedzy Przyrodniczej dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów z cennymi nagrodami.

Zarząd Nadnoteckiego Koła PTOP „Salamandra” dziękuje Pani Prezes Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzciance za udostępnienie sali konferencyjnej na spotkanie.