Kup płytę – pomóż nadnoteckim pustułkom!

Nadnoteckie Koło PTOP „Salamandra” wydało płytę CD z głosami ptaków. Całkowity dochód z jej sprzedaży przeznaczony zostanie na ochronę pustułki w dolinie Noteci. Zachęcamy do kupna – liczba egzemplarzy ograniczona!

Niegdyś pustułka była rozpowszechnionym i dość licznym ptakiem drapieżnym doliny Noteci. Obecnie rzadko tutaj gniazduje. Sokołowi temu można jednak pomóc montując specjalnej konstrukcji skrzynki lęgowe, które są chętnie przez niego zasiedlane. W dolinie Noteci (na obszarze NATURA 2000 „Nadnoteckie Łęgi”) powieszono dotychczas ok. 100 skrzynek. Efekty tych prac już są widoczne. Najlepszym tego dowodem są pierwsze zasiedlone skrzynki i w sumie około 35 wychowanych w nich młodych pustułek. W przyszłych latach planowane jest systematyczne dowieszenie kolejnych skrzynek.

plyta2.jpg

plyta1.jpg

Wydana przez Nadnoteckie Koło Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” płyta zawiera nagrania 30 gatunków ptaków dokonanych w dolinie Noteci wiosną 2008 roku przez członka Koła – Jakuba Glapana. W większości to ptaki, które możemy bez większego problemu spotkać w swoim najbliższym otoczeniu, w całym kraju. Płyta to więc doskonały prezent dla każdego miłośnika przyrody!

pustulka.jpg

Młode pustułki w zainstalowanej przez nas skrzynce lęgowej

Koszt płyty w tekturowym opakowaniu to 15 zł (+ 1,65 zł koszt wysyłki). Każdy zamawiający otrzyma również podziękowanie za pomoc w ratowaniu pustułek oraz m.in. pocztówki wydane przez Koło Nadnoteckie. Zainteresowanych kupnem wydawnictwa prosimy o kontakt: notec@salamandra.org.pl. Całkowity dochód ze sprzedaży płyt zostanie przeznaczony na ochronę pustułek nad Notecią. Pomóż chronić te pożyteczne sokoły – kup płytę z głosami ptaków.

Więcej o projekcie ochrony pustułki w dolinie Noteci: tutaj

Płyta dostępna także na stronie:

przyrodnicze.pl.gif

Nadnoteckie Koło PTOP „Salamandra” dziękuje Zakładowi Ekologii Behawioralnej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu za wypożyczenie sprzętu do nagrywania głosów ptaków