Ochrona kulika wielkiego w 2017 r.

W tym roku kontynuowaliśmy ochronę kulika wielkiego nad Notecią. Zadanie realizowane było na pradolinowym odcinku rzeki między Bydgoszczą a Wieleniem, o łącznej powierzchni ok. 48 720 ha. Prace terenowe prowadzono od połowy kwietnia do połowy czerwca.

Prawdziwe jaja kulika i drewniane atrapy

Na obszarze Natura 2000 Nadnoteckie Łęgi do lęgów przystąpiło 7 z 10 stwierdzonych par kulika. Udało się znaleźć 10 gniazd (jedna para powtórzyła lęg po stracie, druga powtórzyła lęg po stracie aż dwukrotnie).  Kuliki preferowały lęgi na łąkach kośnych, nie stwierdzono zdarzającego się sporadycznie w poprzednich latach gniazdowania na polach uprawnych. Na obszarze Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego nie odnotowano lęgowych kulików.

Od wszystkich rolników, na których działkach stwierdzono gniazdowanie kulika, otrzymano pisemną zgodę na prowadzenie działań ochronnych. Jaja transportowano do inkubatora i zastępowano w gniazdach drewnianymi atrapami. Podłożenie klujących się jaj do gniazd nie było jednak możliwe ze względu na straty i opuszczenie gniazd – atrapy zostały zrabowane przez drapieżniki!

Ten młody kulik za chwilę trafi na wolność!

Z jaj wykluło się 25 piskląt. Ptaki hodowane były w sztucznych warunkach – początkowo przebywały w odchowalniku, następnie trafiały do wolier. Kuliki po uzyskaniu zdolności lotu, trafiły na wolność. Ptaki zostały zaobrączkowane oraz otrzymały specjalne, żółte flagi, umożliwiające ich identyfikację w przyszłości. Na wszystkie opisane wyżej działania uzyskaliśmy wymagane prawem zezwolenia.

Projekt POIS.02.04.00-00-0019/16 pt. „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego – etap I” jest realizowany przez Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”