Dzień wierzby głowiastej nad Notecią – zapraszamy!

7.JPG Nadnoteckie Koło PTOP „Salamandra” zaprasza wszystkich chętnych do udziału w „Dniu wierzby głowiastej nad Notecią”. W sobotę, 25 lutego, zamierzamy dokończyć ubiegłoroczne prace przy alei wierzb w Stobnie. Celem akcji jest przycięcie konarów– naturalny zabieg, zapobiegający łamaniu się i obumieraniu tych drzew. Systematyczne ogławianie prowadzi również do powstania na szczycie wierzb charakterystycznych zgrubień, pełnych w dziuple i zakamarki, które stanowią dogodne miejsce gniazdowania dla wielu gatunków zwierząt, w tym nielicznych ptaków jak dudek, czy sowa pójdźka.

Wierzby głowiaste, obok bociana białego są nieodłącznym elementem polskiego krajobrazu rolniczego, oprócz walorów przyrodniczych i estetycznych aleje miały niegdyś także znaczenie ekonomiczne – drzewa chroniły przed silnymi wiatrami, drewno wykorzystywano w medycynie, a także przy wzmacnianiu wałów przeciwpowodziowych. Podczas ogławiania pozyskiwano materiał na nowe nasadzenia a gospodarz miał zapewniony opał. W ostatnim czasie widok alei wierzb głowiastych to prawdziwa rzadkość. Drzewa są wycinane i znikają z nadnoteckiego krajobrazu, a w ich miejscu nie pojawiają się nowe nasadzenia.

Aleja wierzb głowiastych w Stobnie, to jedna z ostatnich w okolicach Trzcianki.

Zbieramy się w sobotę, 25 lutego, o godzinie 10.00 przy kościele w Stobnie. W akcji mogą wziąć udział osoby dorosłe (niepełnoletnie – jedynie z opiekunem!) Aby wziąć udział w akcji ogławiania należy do 23 lutego poinformować o tym organizatorów – e-mail: notec@salamandra.org.pl.

Dla uczestników akcji przewidziano ognisko (kiełbaski  we własnym zakresie). Organizatorzy zachęcają, aby uczestnicy wzięli ze sobą sprzęt: piły, sekatory i siekiery oraz grabie do porządkowania terenu po akcji (część sprzętu zapewni Towarzystwo). Ze ściętych gałęzi od razu pozyskiwany będzie materiał na nowe nasadzenia.

Nie pozwólmy, aby wierzbowe „głowy” zniknęły z polskich miedz!