Czy nadnotecka populacja pustułki się odbudowuje?

Trwa kolejny sezon prac w ramach projektu „Ochrona pustułki nad Notecią”. W tym roku zainstalowanych zostało kilkadziesiąt skrzynek lęgowych. Oprócz tego prowadzone były intensywne obserwacje pustułek.

W 2003 roku liczebność pustułki na obszarze Natura 2000 „Nadnoteckie Łęgi” (ok. 17 tys. ha) oszacowano na 5-6 par. Działania ochronne prowadzone przez Nadnoteckie Koło PTOP Salamandra – przede wszystkim instalowanie skrzynek lęgowych i wypuszczanie młodych ptaków z ZOO w Poznaniu (dotychczas wypuszczono tu ponad 60 młodych sokołów!) – przyczyniły się do wzrostu liczebności gatunku w dolinie. W tym roku na terenie „Nadnoteckich Łęgów” zinwentaryzowano co najmniej 12 par, a całkowitą liczebność oszacowano na 12-16 par. To ponad dwukrotny wzrost liczebności pustułki w porównaniu ze stanem sprzed 6 lat. W przyszłych latach będziemy nadal przyglądać się rozwojowi nadnoteckiej populacji tego pożytecznego drapieżnika.

W maju i czerwcu skontrolowano skrzynki lęgowe powieszone w ubiegłych latach (skrzynki instalowane w tym roku montowane były w trakcie sezonu lęgowego, więc ich kontrola będzie prowadzona od przyszłego roku). Udało się sprawdzić 25 skrzynek. Wiosną przy 6 z nich obserwowano pary ptaków, ale lęgi stwierdzono tylko w 3 skrzynkach. Fakt ten jest spowodowany długotrwałą suszą wiosną, co z kolei odbiło się na liczebności gryzoni – głównego pokarmu pustułki (ptaki zajęły terytoria, ale nie przystąpiły do lęgów). W czerwcu i lipcu zaobrączkowano pisklęta z trzech skrzynek lęgowych.

Przy wszystkich zajętych skrzynkach odnotowano obecność grzywaczy, co potwierdza, że ptaki te korzystają z ochrony (m.in. przed ptakami krukowatymi), jaką zapewniają im pustułki. Zalety z obecności pustułek zauważyły też kuliki wielkie, które można spotkać w okolicach zajętych stanowisk sokołów. Dlatego warto podkreślić, ze projekt „Ochrona pustułki nad Notecią” przyczynia się do ochrony innych ptaków, w tym coraz rzadszego kulika wielkiego. W ramach projektu w 2009 roku zrealizowano film pt. „Kulik wielki – władca nadnoteckich łąk”, a już wkrótce na naszej stronie internetowej dostępny będzie również film dokumentujący tegoroczne działania w ramach projektu.

Prace terenowe w ramach projektu prowadzili w 2009 roku wolontariusze: Paweł Tomaszewski, Dominik Mendyk, Ania Frankowska, Sławek Skowronek, Marek Maluśkiewicz, Przemo Wylegała, Ania Tomaszewska.

W 2009 roku projekt „Ochrona pustułki nad Notecią” jest realizowany dzięki wsparciu:
Firmy JAWOR
Browaru CZARNKÓW
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Czarnkowie
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu