Rozstrzygnięcie konkursu na bociani plakat

konkurs.JPGPonad 260 prac, z 36 szkół powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego nadesłano na konkurs na plakat promujący ochronę bociana białego nad Notecią. Konkurs został zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, pod patronatem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Trzciance.

We wtorek, 7 czerwca jury w składzie: Mirosława Tomaszewska (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Trzciance), Ewa Mrozik (Urząd Gminy w Trzciance), Przemysław Duda (Trzcianecki Dom Kultury) oraz Marek Maluśkiewicz (PTOP „Salamandra”), dokonała oceny nadesłanych prac. Ze względu na zróżnicowany poziom plakatów, w każdej z konkursowej kategorii podzielono uczestników według wieku (w kategorii szkoły podstawowe – oddzielnie oceniono uczniów klas I-III i oddzielnie IV-VI; w drugiej kategorii oddzielnie oceniano gimnazja i oddzielnie szkoły ponadginazjalne). Jury zwracało szczególną uwagę na odniesienie do tematu konkursu, pomysłowość, walory artystyczne i staranność wykonania plakatów.

Laureaci konkursu:

KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWE

Klasy I-III

I miejsce: Maria Moskal (SP nr 2 w Trzciance)

II miejsce: Monika Stachowska (SP w Lubaszu)

III miejsce: Monika Wiśniewska (SP nr 2 w Trzciance)

Wyróżnienia otrzymują: Joanna Majewska (SP w Łomnicy), Monika Jęchorek (SP w Niekursku), Błażej Strzelecki (SP w Łomnicy)

Klasy IV-VI

I miejsce: Agata Wietrzycka (SP nr 2 w Trzciance)

II miejsce: Patrycja Graś (SP w Wieleniu)

III miejsce: Alicja Trembicka (SP w Dzierżąznie Wielkim)

Wyróżnienia otrzymują: Zuzanna Frankowska (KSP w Trzciance), Julia Biatkowska (SP w Miałach), Jakub Kopczyński (SP nr 2 w Trzciance).

KATEGORIA SZKOŁY GIMNAZJALNE I PONADGIMNAZJALNE

Gimnazja

I miejsce: Mateusz Nowak (Gimnazjum Katolickie w Trzciance)

II miejsce: Dominik Bręczkowski (Gimnazjum w Czarnkowie)

III miejsce: Milan Bartoszak (Gimnazjum w Lubaszu)

Wyróżnienia otrzymują: Monika Michalak (Gimnazjum nr 2 w Trzciance) i Katarzyna Blichowska (Gimnazjum Katolickie w Trzciance).

Szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce: Karolina Gawrych (LO w Czarnkowie)

II miejsce: Paulina Sadowska (LO w Czarnkowie)

III miejsce: Piotr Krystek (LO w Czarnkowie)

Wyróżnienia otrzymują: Karolina Kluczka, Anna Szwedek, Dorota Lesiewicz (wszyscy LO w Czarnkowie)

Komisja oceniająca prace postanowiła też przyznać wyróżnienia uczniom kształcenia specjalnego. Otrzymują je: Jakub Kubilus (SP w Łomnicy), Wojciech Mucha (Gimnazjum w Rosku), Dominika Hałuszczak (SP w Niekursku) oraz Adam Jóśko, Kamil Matusz, Dominik Dembski, Teresa Wolska (wszyscy SP w Wieleniu).

Nagrody (ufundowane przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, Gminę Trzcianka i PTOP „Salamandra”) zostaną wręczone wszystkim laureatom konkursu w czwartek 16 czerwca, o godzinie 11.00 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Trzciance (uczniowie otrzymają listowne zawiadomienie). Nieodebrane nagrody zostaną przesłane pocztą.

Dodatkowo w 7 placówkach, z których uczniowie nadesłali największą ilość prac, odbędą się jesienią warsztaty przyrodnicze prowadzone przez PTOP „Salamandra”. Z tymi szkołami skontaktujemy się na początku września w celu omówienia szczegółów.

Wkrótce zamieścimy na naszej stronie zdjęcia najlepszych prac.

PTOP „Salamandra”