Przekaż 1 % podatku na ratowanie nadnoteckiej przyrody!

DLACZEGO NAM? Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” jest jedną z największych i najbardziej aktywnych polskich organizacji przyrodniczych. Towarzystwo ma w całym kraju kilka kół lokalnych. Jednym z nich jest działające w północnej Wielkopolsce Nadnoteckie Koło PTOP „Salamandra”, które chroni zagrożone gatunki, siedliska i obiekty przyrodnicze (m.in. ochrona sów, ochrona pustułki, ochrona bociana białego), prowadzi edukację (np. terenowe zajęcia i prelekcje dla dzieci i młodzieży) i badania naukowe.

JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU PTOP „SALAMANRA”? Przy wypełnianiu formularza PIT (w odpowiednich pozycjach) wpisujemy kwotę równą 1% wartości obliczonego podatku, zaokrąglając ją w dół do pełnych dziesiątek groszy. Nie zapomnij-my wpisać w odpowiednie pole numeru KRS organizacji, którą wskazujemy jako odbiorcę 1% naszego podatku – numer KRS PTOP „Salamandra”: 0000117212 (w tym roku nie wpisujemy nazwy organizacji, więc bardzo ważne jest, aby nie pomylić tego numeru). Aby wesprzeć ochronę przyrody doliny Noteci, w rubryce „informacje uzupełniające”, w pozycji „cel szczegółowy” należy wpisać: KOŁO NADNOTECKIE. Resztę zrobi urząd skarbowy. W formularzu można też wyrazić zgodę na udostępnienie obdarowywanej organizacji swoich danych adresowych (wówczas będziemy mogli podziękować za wsparcie).

Zebrane w ten sposób fundusze przeznaczymy na działania na rzecz ochrony przyrody doliny Noteci!

DSC_0076.JPG