Plany Koła Nadnoteckiego na 2011 rok

To już dziewiąty rok działania Nadnoteckiego Koła PTOP „Salamandra”! Początek roku to tradycyjnie czas na prezentację planów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze, zaplanowane na ten sezon działania. Chcemy kontynuować trzy projekty ochronne, a także prowadzić przedsięwzięcia edukacyjne i badawcze.

W ramach II etapu projektu „Ochrona bociana białego nad Notecią” planujemy podjąć działania mające na celu poprawę warunków gniazdowania bocianów poprzez utrzymanie istniejących i instalację nowych platform lęgowych dla tego gatunku. Zamierzamy podejmować interwencje przyrodnicze. Dotyczyć to będzie głównie rannych bocianów, które wypadły z gniazda oraz piskląt zaplątanych w plastikowe sznurki. Ważnym elementem projektu będzie kontynuowanie transmisji internetowej z bocianiego gniazda w Trzciance. W czerwcu chcielibyśmy również zorganizować szkolenie dla wolontariuszy zaangażowanych w problemy ochrony przyrody, połączone z aktywnymi działaniami w terenie (np. obrączkowanie bocianów, montaż platform lęgowych).

DSC_0114.JPG DSC_0076.JPG DSC04445.JPG

W tym roku prowadzone będą działania związane z ochroną bociana białego (fot. M. M, G.M.)

Kolejny rok podejmować będziemy działania na rzecz ochrony płomykówki nad Notecią. Zaplanowaliśmy kontrolę skrzynek lęgowych dla tej sowy zainstalowanych w ubiegłych latach, instalowanie nowych skrzynek oraz obrączkowanie młodych ptaków. Wiosną przeprowadzimy również inwentaryzację płomykówki na wybranych powierzchniach próbnych. Natomiast w ramach kontynuacji projektu ochrony pustułki nad Notecią skontrolowanych zostanie ok. 80 skrzynek lęgowych dla tego sokoła zainstalowanych w ubiegłych latach, młode pustułki będą obrączkowane. Kontynuowane też będą badania nad zmianami liczebności pustułki w dolinie Noteci.

IMGP4915.JPG IMGP6501.JPG DSC00216.JPG

Kontynować będziemy prace w ramach projektu ochrony pustułki (fot. A.F., D. M, M.M.)

Dodatkowo zaplanowano zorganizowanie dnia wierzby głowiastej, rozpoczęcie prac nad poznaniem liczebności pójdźki nad Notecią, organizowanie warsztatów w szkołach oraz druk kolejnych wydawnictw promujących ochronę przyrody doliny Noteci. Planowana jest również produkcja kilku krótkich filmów prezentujących działania Nadnoteckiego Koła PTOP „Salamandra”.

Wszystkich zainteresowanych ochroną nadnoteckiej przyrody – zapraszamy do współpracy!