Plany Nadnoteckiej „Salamandry” na 2013 r.

Rok 2013 to przede wszystkim kontynuacja dotychczas prowadzonych działań. Będziemy badać nadnoteckie populacje płomykówki, dudka i bociana białego. Chcemy też przygotować kilka odcinków nowego filmowego programu przyrodniczego. Co jeszcze nas czeka w tym sezonie?

     W marcu rozpoczynamy kolejny etap badań płomykówki nad Notecią. Dotychczas udało się zamontować kilkadziesiąt skrzynek dla tego gatunku oraz skontrolować wiele nadnoteckich miejscowości (czytaj więcej). W tym roku planujemy przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji gatunku (dzienne i nocne kontrole) na obszarze NATURA 2000 „Nadnoteckie Łęgi”. Efektem działań w tym projekcie będzie publikacja.

Dudek - The Hoopoe - Upupa epopsDudek, fot. Mariusz Pomaski

    Kontynuować będziemy również badania nad dudkiem. W ubiegłym roku udało się wykryć kilkanaście par i znaleźć 8 dziupli. Podobnie jak w przypadku płomykówki, badania będą prowadzone na odcinku doliny Noteci między Ujściem a Wieleniem. Chcemy zorganizować 2 terenowe obozy badawcze,  podczas których poszukiwać będziemy miejsc gniazdowania tych pięknych i tajemniczych ptaków (czytaj o badaniach prowadzonych w 2012 r.).

Bocian biały - White Stork - Ciconia ciconiaBocian biały, fot. Mariusz Pomaski

    Chcielibyśmy również przeprowadzić kolejne liczenie bocianów nad Notecią (między Bydgoszczą a Santokiem). Badania przeprowadzone w 2011 r. potwierdziły, że  populacja bociana na tym obszarze należy do najważniejszych w zachodniej części kraju. Na obszarze tym zinwentaryzowano 429 gniazd, z czego 368  było zasiedlonych (czytaj więcej). Czy sytuacja ta uległa zmianie? To wykaże liczenie, które przeprowadzimy w lipcu.

    Wkrótce rozpoczynamy zdjęcia do programu przyrodniczego. Pierwsze dwa lub trzy odcinki filmu zostaną zrealizowane w północnej Wielkopolsce. Prezentować będą wybrane obszary Natura 2000 oraz pokazywać działania realizowane na tym terenie przez przyrodników z naszego Towarzystwa. Będzie je można obejrzeć m.in. w Internecie. Premiera pierwszego planowana jest na połowę czerwca.

rybitwa czarna, fot. M. Pomaski.jpgRybitwa czarna, fot. Mariusz Pomaski

    To oczywiście nie wszystkie nasze plany na ten rok – chcemy również wykonać platformy dla rybitwa czarnych oraz zainstalować kolejne skrzynki dla sów. Będziemy też prowadzić transmisję internetową z bocianiego gniazda. Jeżeli chcesz pomóc w naszych działaniach – wstąp do naszego Towarzystwa! Możesz też wesprzeć nasze prace, np. przekazując PTOP „Salamandra”  1% podatku.

 MM, MG