Pierwsze płomykówki w naszych skrzynkach

Późnym latem przeprowadziliśmy kontrole skrzynek lęgowych dla sowy płomykówki zainstalowanych rok temu w budynkach (głównie drewnianych stodołach) w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. W kilku skrzynkach odnotowano ślady tej sowy.

plomyk2.jpg

Kontrola skrzynki lęgowej dla płomykówki

Celem projektu „Ochrona sowy płomykówki nad Notecią” jest stworzenie bezpiecznych miejsc lęgowych dla tego gatunku, poznanie jej rozmieszczenia i liczebności oraz edukacja mieszkańców obszarów wiejskich. Płomykówka nie buduje gniazda, a jaja składa w ciemnych zakamarkach budynków bez posłania – najczęściej na spróchniałym drewnie i wypluwkach. Lęgi narażone są także na drapieżnictwo i zniszczenie np. przez kunę. Dlatego zaleca się montowanie w budynkach specjalnej konstrukcji skrzynek lęgowych, które prawidłowo zainstalowane bardzo ograniczają straty w lęgach.

plomyk1.jpg

Wypluwki płomykówki

Pierwsze skrzynki lęgowe zostały zainstalowane w ubiegłym roku. W minionych dniach skontrolowanych zostało 17 budek. Wyniki są bardzo optymistyczne. W 4 skrzynkach stwierdzono ślady obecności płomykówki (niemal 25 % skontrolowanych budek), w jednej z nich sowa na pewno wyprowadziła lęg! Oprócz tego w jednej skrzynce stwierdzono gniazdo gołębia, w dwóch – inne, nieoznaczone gniazda (ptaków wróblowatych). Prowadzono również kilkanaście rozmów z rolnikami na temat sów. Jesienią planujemy jeszcze dowiesić kolejne skrzynki dla tego gatunku w budynkach gospodarczych w północnej Wielkopolsce.

DOTYCHCZASOWI SPONSORZY PROJEKTU
2008 r.:
– Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Czarnkowie
– JAWOR Marcin Krzyżański

2009 r.:
– JAWOR Marcin Krzyżański