Aukcje dla nadnoteckiej przyrody

Zachęcamy do wsparcia działań Nadnoteckiego Koła PTOP „Salamandra”! Jak to zrobić? Wystarczy wziąć udział w naszych aukcjach. Całkowity dochód ze sprzedaży m.in. płyt, książek i czasopism, zostanie przeznaczony na ochronę przyrody w dolinie Noteci. Aukcje dostępne są tutaj: [link nieaktywny]. EDIT: Zapraszamy do wzięcia udziału w aukcji: http://allegro.pl/show_item.php?item=6755484264 Nasze płyty dostępne są tutaj: http://allegro.pl/cd-wiosenne-koncerty-ptakow-i6718877324.html oraz http://allegro.pl/cd-glosy-nadnoteckich-ptakow-i6718886437.html

Aktualna sytuacja płomykówki Tyto alba na obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Nadnoteckie Łęgi” i podsumowanie przeprowadzonych działań w ramach przedsięwzięcia pn. „Ochrona sowy płomykówki nad Notecią w 2013 r.” (M. Gutowski)

Aktualna sytuacja płomykówki Tyto alba na obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Nadnoteckie Łęgi” i podsumowanie przeprowadzonych działań w ramach przedsięwzięcia pn. „Ochrona sowy płomykówki nad Notecią w 2013 r.” – Mateusz Gutowski

Zmiany liczebności wybranych gatunków ptaków w dolinie Dolnej Noteci na odcinku Ujście – Wieleń w latach 1980-2003 (P. Wylegała)

Przemysław WYLEGAŁA Wstęp Teren badań Teren badań obejmował fragment doliny Noteci między miejscowościami Ujście i Wieleń, o długości około 50 km i powierzchni 178 km2. Teren ten został uznany za ostoje ptaków wodno-błotnych o randze europejskiej (Grimmett & Jones 1989, Gromadzki et al. 1994). Dolina na tym odcinku ma szerokość od 2 do 4 km. Read more about Zmiany liczebności wybranych gatunków ptaków w dolinie Dolnej Noteci na odcinku Ujście – Wieleń w latach 1980-2003 (P. Wylegała)[…]

Awifauna torfianek w dolinie Noteci na odcinku Biała – Radolin w latach 2003-2006 (J. Glapan)

Jakub GLAPAN 1. Wstęp Dolina Noteci odgrywa bardzo duże znaczenie, jako jeden z głównych w Polsce obszarów migracji ptaków, a także jako teren, który jest cenną ostoją dla awifauny lęgowej, wśród której na szczególną uwagę zasługują gatunki wodno-błotne. Widok na dolinę Noteci, między wsią Biała a Radolin (fot. Marek Maluśkiewicz) Aktualny stan wiedzy na temat Read more about Awifauna torfianek w dolinie Noteci na odcinku Biała – Radolin w latach 2003-2006 (J. Glapan)[…]