Bociany przyleciały do monitorowanego gniazda

We wtorek 20 kwietnia bociany przyleciały do monitorowanego kamerą gniazda w Trzciance. Czy zatrzymały się tutaj na dłużej? Zapraszamy do podglądania „naszych” boćków!

Kamera została zainstalowana w 2010 roku na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Budowlanych „KOMBUD” Sp. z o.o. w Trzciance. Gniazdo położone jest na wysokim kominie dawnej kotłowni. Powstało w kwietniu 1998 roku. Monitoring gniazda bociana jest prowadzony w ramach projektu „SZLAK BOCIANICH GNIAZD – ochrona bociana białego jako gatunku tarczowego w ochronie przyrody doliny Noteci”. Projekt jest realizowany przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”. Podgląd z kamery i więcej informacji można znaleźć tutaj.

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych