Dziesiąta rocznica powstania Nadnoteckiego Koła „Salamandry”

_DSC2717.JPG 17 marca br. Nadnoteckie Koło Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” obchodziło dziesiątą rocznicę swojego istnienia. Z tej okazji w Hotelu „Nowy Ajaks” w Trzciance odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego podsumowano dotychczasową działalność Koła nad Notecią i zaprezentowano plany na najbliższy rok.

W minionym dziesięcioleciu przyrodnicy realizowali kilka projektów ochronnych (dbali o sowy uszate, sokoły pustułki, sowy płomykówki oraz bociany białe), zbierali informacje o przyrodzie Doliny Noteci oraz włączali się w edukację mieszkańców północnej Wielkopolski (np. przeprowadzili niemal 1000 prelekcji w nadnoteckich szkołach, organizowali rajdy i biwaki, wydali kilkanaście ulotek i folderów promujących walory przyrodnicze tego terenu, wyprodukowali kilka filmów edukacyjnych). W 2012 roku planowane są badania wybranych gatunków ptaków na obszarze NATURA 2000 „Nadnoteckie Łęgi”, obrączkowanie bocianów i derkaczy oraz akcja edukacyjna pokazująca, jak pomagać ptakom w sytuacjach wymagających interwencji człowieka, a także wiele innych działań.

W spotkaniu wzięli udział członkowie i sympatycy Nadnoteckiego Koła PTOP „Salamandra”. Nie zabrakło też gości, wśród których byli m.in.: pan Piotr Birula – zastępca burmistrza Miasta i Gminy Trzcianka, pani Genowefa Klaczko – Naczelnik  _DSC2692.JPG Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, pani Agnieszka Ciemachowska – Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Miasta i Gminy w Trzciance, pan dr Paweł M. Owsianny – zastępca dyrektora Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Pile oraz pani Mirosława Tomaszewska – zastępca dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Trzciance. O dotychczasowych działaniach Koła i planach na nadchodzący sezon opowiedzieli przedstawiciele Zarządu Koła.

Po poczęstunku, członkowie Nadnoteckiej „Salamandry” wzięli udział w części nieoficjalnej spotkania, podczas której do późnych godzin nocnych dyskutowano o planach na przyszłość. Zrodziło się też kilka nowych pomysłów, które być może uda się zrealizować jeszcze w tym sezonie.

Obecnie do Nadnoteckiego Koła należy kilkanaście osób, głównie z północnej Wielkopolski. Mimo tak niewielkiego składu, po wielu latach ciężkiej pracy, Koło stało się jedną z aktywniej działających organizacji w północnej Wielkopolsce. Przyrodnicy niezmiennie zapraszają wszystkie osoby zainteresowane przyrodą regionu do współpracy, dziękując dotychczasowym członkom i sympatykom za aktywne uczestnictwo w pracach Koła, oraz sponsorom i partnerom, którzy wsparli ochronę nadnoteckiej przyrody, a bez których prowadzenie tych wszystkich działań nie byłoby możliwe.

Marek Maluśkiewicz
Nadnoteckie Koło PTOP „Salamandra”

 Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ze spotkania: www.przyroda.most.org.pl/galeria