18 listopada 2009

Filmy

Nadnoteckie boćki


*******************************************************

Kulik wielki – władca nadnoteckich łąk

*******************************************************

Magazyn Przyrodniczy – odc. 1 (Zimowe dokarmianie ptaków)

*******************************************************

Magazyn Przyrodniczy – odc. 2 (Ochrona pustułki w dolinie Noteci)