20 listopada 2009

Rezultaty

Realizacja projektu rozpoczęła się latem 2006 roku. Pierwszym etapem nowego przedsięwzięcia było wypuszczenie nad Notecią 11 młodych pustułek. Ptaki trafiły tutaj, dzięki współpracy z poznańskim ogrodem zoologicznym.

2007 rok
Od połowy lutego 2007 r. zainstalowanych zostało nad Notecią 30 skrzynek lęgowych dla pustułki. Tokujące i kopulujące ptaki obserwowano wiosną przy 4 skrzynkach. Jednak do lęgów przystąpiły one tylko w jednej z nich. Prawdopodobnie wiąże się to z wiekiem ptaków, które są zbyt młode by wyprowadzić lęgi. To jak na pierwszy rok bardzo dobry wynik! Pustułki zazwyczaj zasiedlają skrzynki w krajobrazie rolniczym dopiero po 2-3 sezonach. Prawdopodobnie jest to również pierwsza skrzynka zasiedlona przez pustułki zainstalowana w krajobrazie rolniczym w całej Wielkopolsce!

Ptaki w zajętej budce wyprowadziły cztery młode, które zostały zaobrączkowane. Warty odnotowania jest fakt, że na badanym terenie (obszar doliny Noteci między Stobnem a Czarnkowem) odnotowaliśmy wzrost liczebności pustułek o 100 %! W ubiegłym roku gnieździły się tu 3 pary tego gatunku, w tym roku jest ich co najmniej 6! Pustułka zagnieździła się w tym roku również w Trzciance.

IMGP6526.JPG

Skrzynka z jajami pustułki (fot. D. Mendyk)

Na początku lipca 2007 r. zostało wypuszczonych w okolicach Czarnkowa 12 pustułek, które trafiły tu z poznańskiego ogrodu zoologicznego. Do końca 2007 roku dowieszonych zostanie również 10 kolejnych skrzynek lęgowych dla pustułki w krajobrazie rolniczym doliny Noteci.

2008 rok
Wiosną 2008 r. dowieszonych zostało kolejnych kilka skrzynek. Niestety zimą kilka z nich zostało ściętych wraz z drzewami. W maju, z 34 skontrolowanych skrzynek lęgowych powieszonych nad Notecią, lęgi stwierdzono w 4 skrzynkach. Co ciekawe wszystkie z nich znajdywały się w niewielkiej odległości od siebie – w okolicach Czarnkowa. Młode pustułki szczęśliwie wyfrunęły z 3 skrzynek. W czerwcu zaobrączkowano pisklęta – w sumie 17 ptaków.

Pod wszystkimi zajętymi budkami gnieździły się gołębie grzywacze. Wykazano, że ptaki te korzystają z ochrony przed drapieżnikami, jaką zapewniają im pustułki. Ciekawostką jest fakt, że na dachu jednej ze skrzynki gniazdo założył myszołów, któremu udało się wychować pisklęta. Tego roku odbyła się też trzecia akcja wypuszczania młodych pustułek z poznańskiego ZOO (tylko w lipcu tego roku wypuściliśmy około 40 ptaków). Kontrole skrzynek prowadzone będą w latach kolejnych.

DSC02209.jpg

Obrączkowanie młodych pustułek (fot. M. Maluśkiewicz)

2009 rok

W tym roku wiosną zainstalowanych zostało ok. 70 skrzynek lęgowych dla pustułki. Prowadzone od kilku lat działania zaczynają przynosić efekty. W 2003 roku liczebność pustułki na obszarze Natura 2000 „Nadnoteckie Łęgi” (ok. 17 tys. ha) oszacowano na 5-6 par. W tym roku na terenie „Nadnoteckich Łęgów” zinwentaryzowano co najmniej 12 par, a całkowitą liczebność oszacowano na 12-16 par. To ponad dwukrotny wzrost liczebności pustułki w porównaniu ze stanem sprzed 6 lat!

IMGP5926.JPG

Instalowanie skrzynki lęgowej (fot. D. Mendyk)

W maju i czerwcu skontrolowano skrzynki lęgowe powieszone w ubiegłych latach (skrzynki instalowane w tym roku montowane były w trakcie sezonu lęgowego, więc ich kontrola będzie prowadzona od przyszłego roku). Udało się sprawdzić 25 skrzynek. Wiosną przy 6 z nich obserwowano pary ptaków, ale lęgi stwierdzono tylko w 3 skrzynkach. Fakt ten jest spowodowany długotrwałą suszą wiosną, co z kolei odbiło się na liczebności gryzoni – głównego pokarmu pustułki (ptaki zajęły terytoria, ale nie przystąpiły do lęgów). W czerwcu i lipcu zaobrączkowano pisklęta z trzech skrzynek lęgowych.

Przy wszystkich zajętych skrzynkach odnotowano obecność grzywaczy, co potwierdza, że ptaki te korzystają z ochrony (m.in. przed ptakami krukowatymi), jaką zapewniają im pustułki. Zalety z obecności pustułek zauważyły też kuliki wielkie, które można spotkać w okolicach zajętych stanowisk sokołów. Dlatego warto podkreślić, ze projekt „Ochrona pustułki nad Notecią” przyczynia się do ochrony innych ptaków, w tym coraz rzadszego kulika wielkiego. W ramach projektu w 2009 roku zrealizowano film pt. „Kulik wielki – władca nadnoteckich łąk” oraz film dokumentujący tegoroczne działania w ramach projektu.