20 listopada 2009

O projekcie

Jan Sokołowski w „Ptakach ziem polskich” (1958 r.)określił pustułkę jako ptaka spotykanego niemal wszędzie. Jednak w połowie ubiegłego wieku liczebność tego gatunku zaczęła gwałtownie spadać. Wpłynęło na to kilka czynników, z czego najważniejszy to stosowanie środków owadobójczych (DDT). Dziś do najważniejszych zagrożenia dla pustułki w dolinie Noteci trzeba zaliczyć:
– brak dostatecznej ilości miejsc lęgowych – spadek liczebności ptaków krukowatych w krajobrazie rolniczym, których gniazda są wykorzystwane przez pustułki;
– zanikanie terenów łowieckich – rozległych łąk i pastwisk;
– chemizacja rolnictwa;
– płoszenie i zabijanie ptaków drapieżnych.

IMGP4916.JPG

Montaż skrzynki lęgowej dla pustułki (fot. A. Frankowska)

Projekt „Ochrona pustułki nad Notecią” przewiduje odbudowanie silnej populacji pustułki w dolinie Noteci poprzez przede wszystkim montowanie na drzewach specjalnej konstrukcji skrzynek lęgowych. Podobne działania prowadzone są na szeroką skale, z dużym powodzeniem, w całej Europie. W 2007 roku nad Notecią powieszonych zostanie około 40 skrzynek. W następnych latach populacja gatunku będzie monitorowana, dowieszane będą też kolejne skrzynki. Ważnym elementem projektu będzie edukacja przyrodnicza lokalnej społeczności (np. spotkania, warsztaty i wydawnictwa nt. pustułki i innych ptaków krajobrazu rolniczego”).

DSC02402.JPG

Elementem projektu jest też wypuszczanie nad Notecią pustułek z ZOO w Poznaniu (fot. M. Maluśkiewicz)